Nazywam się
Jakub Wróblewski.

Lubartów to moje miasto. Od urodzenia w nim mieszkam. Stąd pochodzi moja rodzina. Tutaj się wychowałem, uczyłem, pracuję i pragnę pracować dla jego mieszkańców. Tutaj wspólnie z Agnieszką wychowujemy córeczkę – Zosię. Droga jest mi przyszłość Lubartowa, a na sercu leżą mi problemy jego mieszkańców. Chcę, by Lubartów był wygodnym miejscem do życia i rozwoju. Dla nas wszystkich.

Korzenie

Lubartów to moje miasto. Mam je we krwi i sercu. Chcąc poznać swoje korzenie, dotarłem do ósmego pokolenia przodków mieszkających w Lubartowie. Wśród nich jest wiele postaci wywodzących się z zacnych lubartowskich rodzin: Kożuchowskich, Kosiorów, Benetów, Mazusiów, Jeziorów, Lisków, Danielkiewiczów, Romańskich, Wójcików, Tchorków, Kosiarskich, Wysockich, Rewuckich, Maksymowiczów, Zalewskich, Charlińskich, Parolów, Adryjańskich, Dereckich, Rafalskich,

Mój tata – Tomasz Wróblewski, był lekarzem weterynarii, pracował w lecznicy dla zwierząt w Lubartowie i Niedźwiadzie. Jego bracia – Krzysztof i Leonard są lekarzami medycyny – neurologami.

Mama Lidia Kożuchowska-Wróblewska jest lekarzem anestezjologiem. Wiele lat pracowała w lubartowskim szpitalu. Jej brat – Jan Wojciech Kożuchowski – architekt, projektował lubartowski kościół pw. MBNP.

Dziadek – Zdzisław Kożuchowski był żołnierzem AK, Babcia – Aurelia Kożuchowska – przez wiele lat pracowała w lubartowskiej aptece.

Drugi dziadek – Józef Wróblewski był wieloletnim kierownikiem lubartowskiego Ruchu, a babcia – Janina z Basaków, pracowała w Urzędzie Miejskim w Wydziale Zdrowia.

Pradziadek – Andrzej Wincenty Górski walczył w Legionach Polskich, w okresie II RP był żołnierzem Drugiego Pułku Saperów Kaniowskich, potem żołnierzem ZWZ, aresztowany przez Niemców w Lubartowie, „zmarł na tyfus” na Lubelskim Zamku w 1942 r.

Drugi pradziadek – Władysław Kożuchowski, został zesłany przez carat na Syberię za działalność konspiracyjną, po powrocie działał w lubartowskim samorządzie powiatowym – był radnym Sejmiku w latach 1919-1924.

Wykształcenie

W Lubartowie ukończyłem Szkołę Podstawową Nr 1 (1990 r.) oraz Liceum Ogólnokształcące przy ul. Chopina w klasie o profilu humanistycznym (1994 r.) Następnie podjąłem i ukończyłem studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pisząc i broniąc pracę magisterską z zakresu historii prawa polskiego i reform margrabiego Aleksandra Wielopolskiego.

Ukończyłem też Specjalistyczne Międzynarodowe Menedżerskie Studia Podyplomowe o kierunku zarządzanie i marketing organizowane przez Politechnikę Lubelską wraz z University of Illinois oraz Studia Podyplomowe Zarządzanie Gospodarką Społeczną, o specjalności ekonomia społeczna w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.

W 2013 r. dzięki uczestnictwu w rocznym kursie prowadzonym przez Fundację Fundusz Współpracy i Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, uzyskałem dyplom Doradcy Biznesowego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Doświadczenie zawodowe

Przez 11 lat pracowałem w administracji samorządowej: w latach 1995-1999 w Urzędzie Miejskim w Lubartowie (do 1996 roku jako goniec, potem jako referent w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich). W latach 1999-2006 w Starostwie Powiatowym w Lubartowie (jako inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich). Ten okres pozwolił mi dokładnie poznać mechanizmy funkcjonowania miasta i powiatu lubartowskiego. Wiem, co należy poprawić, co zmienić, by wszystkim nam, obywatelom Lubartowa, żyło się lepiej i wygodniej.

Od 2006 roku pracuję w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny. Do końca 2009 roku jako kierownik filii w Parczewie, a od stycznia 2010 roku do października 2017 r. w filii w Lubartowie. Obecnie wspieram samorządy lokalne oraz organizacje pozarządowe, pracując jako animator w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu. Praca ta ma nie tylko cel zarobkowy, ale przede wszystkim pozwala na realizację pomysłów i pasji. W Fundacji zajmuję się pozyskiwaniem i realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich oraz pomocą w pozyskiwaniu środków innym podmiotom. Od zeszłego roku prowadzę własną działalność gospodarczą.

Uczestniczyłem w opracowaniu kilku lokalnych strategii rozwoju oraz publikacji o ekonomii społecznej. Właśnie zagadnienia rozwoju lokalnego i ekonomii społecznej pociągają mnie najbardziej. Dlatego chętnie podejmuję współpracę w tym zakresie z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi, np. z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie.

Praca społeczna

W latach 2002-2006 sprawowałem mandat radnego Miasta Lubartów (pracowałem w Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych oraz Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska), zawsze za cel nadrzędny stawiając sobie dobro Lubartowa i jego obywateli. Sprawując mandat radnego szczególną troskę przykładałem do spraw młodzieży, widząc w niej ogromną szansę naszego miasta. Na tej niwie moim niewątpliwym sukcesem jest przekonanie większości radnych do stworzenia warunków do powstania i funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta – forum do prezentacji problemów i inicjatyw młodego pokolenia. W 2006 roku w lubartowskich szkołach ponadgimnazjalnych przeprowadziłem szereg lekcji przybliżających młodzieży zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. Chciałbym, by lubartowska młodzież poczuła się współgospodarzem naszego miasta.

Funkcję radnego pełniłem również w latach 2010-2014, będąc przewodniczącym Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, a także członkiem Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych. W 2014 roku zostałem wybrany po raz trzeci radnym Miasta Lubartów z listy Platformy Obywatelskiej w okręgu wyborczym Nr 11. W obecnej kadencji pracuję w Komisjach: Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych (pełnię funkcję przewodniczącego) oraz w Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego. Zostałem również wybranym przewodniczącym Doraźnej Komisji Regulaminowo-Statutowej oraz przewodniczącym Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.

W tej kadencji przekonaliśmy władze miasta do wprowadzenia wielu nowych inicjatyw, m.in. budżetu obywatelskiego, czy Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów, czyli dopłat do wymiany źródeł ogrzewania na bardziej ekologiczne. Wprowadzone inicjatywy wciąż wymagają udoskonalenia i dopasowania do naszych potrzeb i możliwości.

Byłem pomysłodawcą, współzałożycielem i pierwszym prezesem stowarzyszenia Niezależna Grupa Działań Lokalnych, z którym organizowałem wiele imprez kulturalnych i sportowych, m.in. spektakle teatralne i kabaretowe, koncerty, zawody sportowe, wyjazdy do teatrów i galerii warszawskich, Festiwal Kultury Źródeł – Święto Paproci.

Jestem członkiem Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego. Byłem członkiem Stowarzyszenia Wspólnota Małej Drogi EMAUS. Przez wiele lat współorganizowałem Święto Roweru. Pomagałem też zorganizować i współprowadzić z młodymi, ambitnymi ludźmi Lubartowską Amatorską Ligę Siatkówki w Lubartowie. Obecnie jestem członkiem Lubartowskiego Stowarzyszenia Hospicjum Św. Anny. Jestem także członkiem Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Lublinie, a od dwóch kadencji uczestniczę w pracach lubartowskiej Powiatowej Rady Rynku Pracy.

We współpracy z Fundacją Partnerstwa i Odpowiedzialnego Rozwoju w Lubartowie w zeszłym roku rozpoczęliśmy budowę systemu monitoringu jakości powietrza w Lubartowie. Dzięki temu wiemy, że jakość powietrza w Lubartowie, zwłaszcza w sezonie grzewczym, jest fatalna, a walka ze smogiem o nasze zdrowie winna być jednym z najpilniejszych działań lokalnej społeczności.

Więcej o mnie, mojej pracy i moim programie wyborczym mogą Państwo przeczytać na niniejszej stronie internetowej. Serdecznie zapraszam!

Napisz do mnie:Zobacz mój Instagram:

Zobacz mój Facebook:

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#10) This endpoint requires the 'manage_pages' or 'pages_read_engagement' permission or the 'Page Public Content Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details.
Type: OAuthException
Code: 10
Please refer to our Error Message Reference.
© jakubwroblewski.pl 2018